หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.4-6 (ปีการศึกษา 2566)
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้น ป.4-6 (ปีการศึกษา 2566) ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ จ.ราชบุรี ...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมทัศนศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเจี้ยนหัว (ระดับมัธยมศึกษา) ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อพานักเรียนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เป...

อ่านต่อ.. »

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเจี้ยนหัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับประถมศึกษา) ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเ...

อ่านต่อ.. »

คลังความรู้


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว