หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

 

ชื่อย่อของโรงเรียน

จ.ห.

สีประจำโรงเรียน

สีชมพูและสีดำ

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี ภาษาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

 


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว