หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

ฝ่ายประถม   0-3439-9262

ฝ่ายมัธยม    034-900129

ฝ่ายหอพัก (มัธยม)   034-301127

โทรสาร 0-3439-9262

 

 

 


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว