หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเจี้ยนหัว
ประเภทโรงเรียน สามัญศึกษา
สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายชัยรัช สิมะไพศาล
ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ นายพีระวัฒน์ ค้าธัญเอกมงคล
ผู้อำนวยการ นางสาวสาลี วิบูลย์ชาติ
ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2491
ตราประจำโรงเรียน เจดีย์เปล่งรัศมี มีฐานรองเป็นรวงข้าว ด้านนอกเป็นวงกลม
อักษรย่อของโรงเรียน จ.ห.
สีประจำโรงเรียน สีชมพูและสีดำ
สีชมพู หมายถึง ความอ่อนโยน
สีดำ หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ หมายถึง ความอดทนและความเจริญก้าวหน้า
สถานที่ตั้ง เลขที่ 91  หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  73190
และเลขที่ 85 หมู่ที่ 10 ตำบลบางหลวง  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
โทรศัพท์ 0-3439-9262
โทรสาร 0-3439-9262
เนื้อที่ จำนวนประมาณ 36 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา


 


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว