หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

ติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

-  โทรศัพท์ 0-3439-9262
-  โทรสาร 0-3439-9262

- Facebook: 

https://www.facebook.com/JianhuaSchool


ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน

นายพีระวัฒน์  ค้าธัญเอกมงคล


Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว