หน้าแรก
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ชมรมครูไทย
แบบทดสอบสุขภาพวัยรุ่น
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 


••• ยินดีต้อนรับ..สู่..โรงเรียนเจี้ยนหัว. ••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2009
เว็บไซต์สนับสนุนเว็บบราเซอร์ Internet Explorer และคุณภาพในการรับชมที่ 1024 x 768 pixels
โรงเรียนเจี้ยนหัว เลขที่ 49, 91 , 92 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
โทร. 0-3439-3262 , 0-3420-1212 , 0-3420-1161 โทรสาร. 0-3420-1162