หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม


เอกลักษณ์ของโรงเรียนเจี้ยนหัว

ภาษาจีนเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม

 

 


อัตลักษณ์ของโรงเรียนเจี้ยนหัว

ภาษาจีน

 

 


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว


ปฏิทินกิจกรรม


พยากรณ์อากาศ