หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเจี้ยนหัว
ประเภทโรงเรียน สามัญศึกษา
สังกัด สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน นายชัยรัช สิมะไพศาล
ผู้รับใบอนุญาต, ผู้จัดการ นายพีระวัฒน์ ค้าธัญเอกมงคล
ผู้อำนวยการ นางสาวสาลี วิบูลย์ชาติ
ก่อตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2491
ตราประจำโรงเรียน เจดีย์เปล่งรัศมี มีฐานรองเป็นรวงข้าว ด้านนอกเป็นวงกลม

สถานที่ตั้ง เลขที่ 91 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม
และเลขที่ 85 หมู่ที่ 10ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3439-9262
โทรสาร 0-3439-9262


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Facebookโรงเรียนเจี้ยนหัว


ปฏิทินกิจกรรม


พยากรณ์อากาศ